Laboratory of Plasma Physical Chemistry

 
 Home  About Us  Research  Members  Publications  Instruments  Gallary 
 
  Members
 Members 
Members  

Full Faculty:Ai-Min Zhu, Yong Xu, Chuan Shi, Xiao-Song Li,Xiao-Bing Zhu, Jing-lin Liu

 

Emeritus Faculty:Xue-Feng Yang, Zhi-Min Song

Master students:

Yong-Mei Yang, Zhao-Jun Zhai, Wei-Yan Han, Qing Wang,

Sheng-Ping Zhang, Xiao Zhang, Hao-Yu Lian, Xiu-Ying Ya, Fei Peng, Ya Li Zhang

Ph.D students:

Bing-Bing Chen, Li Xu, Zhao-Shun Zhang, Yu Wang, Shao-Hua Zhang,Yang Liu,

Shuo Zhang, Jing-Lin Liu,Tian-Liang Zhao, Shi-Xin Liu, Wen-Yao Liu, Xiao-Qing Deng, Zhi Guang Sun, Jin-

Bao Liu, Yong-Jun Zhu

Alumni:

Shu-Hai Liu, Jia-Hong Liu, Tong Liu, Chuan Shi, Shu-Kai Tang, Dong-Ping Liu, Jun-Qing Huang, Yu-Jie Ren,

Wen-Chun Wang, Jin-Hai Niu, Xiao-Song Li, Chong-Fa Xiao, Hui-Xian Ding, Guo-Peng Wu, Zi-Cai Geng, Qi-

Sun,Long-Hui Nie, Wei-Guo Wang, Zhong-Wei Liu, Su-Zhen Ren, Kang-Jun Wang, Cui-Hong Li, Zhi-Wei Yao,

Hong-Yan Zhang,Jing Liu, Jing-Zhou Yin, Ling-Ling Shi, Rui Qi, Xin-Kui Wang, Qing-Hao Wu, Hai-Tao Dong,

Jia Liu, Jing Zhang, Fu-Gong Lv, Yong Wang, Zhen Huang, Xin Liu, Can-Kun Lin, Li-Na Wang, Yue-Hua Gao,

Nan Zheng, Guo-Li Zhao, Xiu-Ling Zhang, Hao Ge, Hong-Yu Fan, Xiao-Mei Chen, Nan Wang, Yu-Zhuo Zhang,

Jian-Ping Shang,Jin Zha, Zhong-Ming Chen, An-Jie Zhang, Xiao-Qing Cheng, Jian Wang, Jia-Ting Wu, Cui-

Wei, Jun Guo, Yan-Xia Liu, Bao-Jiao Yang, De-Zhi Zhao, Lan-bo Di, Yu-Fei Ma, Jin-Hua Yang, Xiao-Ning Lv,

Bin Gao, Qian-Qian Liu, Yin-Ping Liu, Yong-Quan Du, Qian Guo, Da-Lei Chang, Bin Zhu

Laboratory of Plasma Physical Chemistry, Dalian University of Technology